Informace o MŠ

Informace o mateřské škole:
Název školy: Mateřská škola Láz
Zřizovatel: Obecní úřad Láz, Láz 219, Bohutín 262 41
Právní forma: Příspěvková organizace od 1. 1. 2003
IČO: 709 92 436
IZO: 600 053 890
Adresa školy: Mateřská škola Láz, Láz 7, Bohutín 262 41
Telefon: 318 676 121
  607 243 269 – mobil školky (6.30-16.00)
  607 827 592 (ředitelka)
E-mail: mslaz@volny.cz
Číslo účtu: 51 – 8089620287 / 0100
Provozní doba: 6.30 – 16.00
Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Bysterská
Kdo u nás pracuje:
Ředitelka: Mgr. Kateřina Bysterská
Učitelka: Dagmar Burianová
Školnice: Jana Bělková
Kuchařka: Blanka Burianová
Vedoucí ŠJ: Jaroslava Panáková