Informace k zápisu

Zápis do Mateřské školy Láz pro rok 2023/2024

pro občany ČR a osoby dlouhodobě pobývající na území ČR

se koná 4. 5. 2023, 10:00 – 16:00 hodin

Pro školní rok 2023/2024 se předpokládá 8 volných míst.

Co potřebujete k zápisu

  • Žádost o přijetí včetně potvrzení od lékaře si můžete stáhnout zde nebo vyzvednout na OÚ či v MŠ (po předchozí domluvě na tel 607 827 592).
  • Vyplněné (i od lékaře) spolu s kopií RL dítěte a Vašeho OP přinesete nejpozději v den zápisu do MŠ. Vašemu dítěti bude během zápisu sděleno registrační číslo. 

Rozhodnutí o přijetí 

  • seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn zde, na vstupních dveřích MŠ Láz, na webových stránkách Obecního úřadu a na vývěsní tabuli mateřské školy nejpozději do 15 dní od termínu zápisu. 

Kritéria, podle kterých bude ředitelka MŠ postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, že počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu pro MŠ:

Dle zákona mají přednostní právo na přijetí děti ze spádové oblasti řazené od nejstaršího po nejmladší (od 7 do 3 let). Poté jsou přijímány všechny ostatní děti dle věku od nejstaršího po nejmladší. 

Potřebné dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí spolu s potvrzením od lékaře ke stažení zde: