Informace k zápisu

  • k předškolnímu  vzdělávání  se přednostně přijímají děti od 3 let s podmínkou trvalého pobytu ve spádovém obvodu MŠ, v souladu s ustanovením § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona v platném znění
  • podání žádosti o přijetí dítěte a potvrzení o řádném očkování dítěte 
  • předložení občanského průkazu zákonného zástupce a rodného listu dítěte při zápisu

Kriteria, podle kterých bude ředitelka MŠ postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, že počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu pro MŠ:

1. Dítě s trvalým bydlištěm v Lázu       10
2. Věk dítěte (starší děti mají přednost)

– děti, které před začátkem školního roku dovrší 5 let (mají povinné vzdělávání)

      12
– děti, které před začátkem školního roku dovrší 4 let         10
– děti, které před začátkem školního roku dovrší 3 let        5
– děti, které před začátkem školního roku dovrší 2 let        0
3. Dítě, jehož sourozenec navštěvuje MŠ a bude i v následujícím školním roce         2