Informace k zápisu

Zápis do Mateřské školy Láz pro rok 2024/20245

se koná 13. 5. 2024, od 10:00 do 16:00 hodin

Pro školní rok 2024/2025 se předpokládá 5 volných míst.

Co potřebujete k zápisu

  • Žádost o přijetí včetně potvrzení od lékaře si můžete stáhnout zde nebo vyzvednout na OÚ či v MŠ (po předchozí domluvě na tel 607 827 592).
  • Vyplněné (i od lékaře) spolu s kopií RL dítěte a Vašeho OP přinesete v den zápisu do MŠ (můžete i dříve, pro urychlení administrativy v den zápisu). Během zápisu Vám bude sděleno registrační číslo Vašeho dítěte. 

Rozhodnutí o přijetí 

  • seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn zde, na vstupních dveřích MŠ Láz, na webových stránkách Obecního úřadu a na vývěsní tabuli mateřské školy nejpozději do 15 dní od termínu zápisu. 

Kritéria, podle kterých bude ředitelka MŠ postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, že počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu pro MŠ:

  1. Děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu mateřské školy, které dovrší do 31. 8. daného roku pěti let a děti s odkladem povinné školní docházky.
  2. Děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu mateřské školy – řazeny podle věku od nejstaršího po nejmladší (po děti, které do 31. 8. daného roku dovrší 3 let).
  3. Všechny děti s trvalým pobytem v jiných obcích a děti mladší tří let s trvalým pobytem ve spádovém obvodu mateřské školy – řazeny podle věku od nejstaršího po nejmladší.

 

Potřebné dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí spolu s potvrzením od lékaře ke stažení zde: