Informace k zápisu

 Pro školní rok 2018/2019 nemáme v současné době žádné volné místo.

Zápis do Mateřské školy Láz pro příští školní rok 2019/2020 proběhne ve

čtvrtek 9. 5. 2019 od 10:00 – 16:00 hodin. 

Základní kritéria:

  • k předškolnímu  vzdělávání  se k 1. 9. 2019 přednostně přijímají děti od 3 let s podmínkou trvalého pobytu ve spádovém obvodu MŠ, v souladu s ustanovením § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona v platném znění
  • podání žádosti o přijetí dítěte a potvrzení o řádném očkování dítěte do 9. 5. 2019
  • předložení občanského průkazu zákonného zástupce a rodného listu dítěte při zápisu

Potřebné dokumenty k zápisu ke stažení zde:
 – Zápis do MŠ 2019
 – Žádost o přijetí a potvrzení od lékaře-zápis 2019

 

Na základě novely zákona 561/2004 Sb. je zavedeno povinné předškolní vzdělávání. Podle ustanovení § 34 odst. 1 mají děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, včetně dětí s odkladem školní docházky, povinné předškolní vzdělávání. Tyto děti od září 2019 neplatí školné.

Zákonný zástupce dítěte má možnost nahlédnutí do spisu před vydáním rozhodnutí, dne

13. 5. 2019 od 12:00 do 13:00 hodin.

Doplňující kriteria, podle kterých bude ředitelka MŠ postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, že počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu pro MŠ:

Doplňující kritérium

Bodové ohodnocení

1. Dítě s trvalým bydlištěm v Lázu

3

2. Děti, jejichž sourozenci navštěvují MŠ Láz

1

3. Věk dítěte (starší děti mají přednost)

– děti, které před začátkem školního roku dovrší 4 let   
               
– děti, které před začátkem školního roku dovrší 3 let 
              
– děti, které před začátkem  školního roku dovrší 2 let

 

 

 3  

1