Informace k zápisu

Zápis do Mateřské školy Láz pro rok 2022/2023

pro občany ČR a osoby dlouhodobě pobývající na území ČR

se koná 5. 5. 2022, 10:00 – 16:00 hodin

Pro školní rok 2022/2023 se předpokládá 14 volných míst.

Výsledky zápisu do Mateřské školy Láz pro rok 2022/2023 naleznete zde…

Co potřebujete k zápisu

  • Žádost o přijetí včetně potvrzení od lékaře si můžete stáhnout zde nebo vyzvednout na OÚ či v MŠ (po předchozí domluvě na tel 607 827 592).
  • Vyplněné (i od lékaře) spolu s kopií RL dítěte a Vašeho OP přinesete nejpozději v den zápisu do MŠ. Vašemu dítěti bude během zápisu sděleno registrační číslo. 

Rozhodnutí o přijetí 

  • seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn zde, na vstupních dveřích MŠ Láz, na webových stránkách Obecního úřadu a na vývěsní tabuli mateřské školy nejpozději do 15 dní od termínu zápisu. 

Kritéria, podle kterých bude ředitelka MŠ postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, že počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu pro MŠ:

1. Dítě s trvalým bydlištěm v Lázu       10
2. Věk dítěte (starší děti mají přednost)

– děti, které před začátkem školního roku dovrší 5 let (mají povinné vzdělávání)

      12
– děti, které před začátkem školního roku dovrší 4 let         10
– děti, které před začátkem školního roku dovrší 3 let        5
– děti, které před začátkem školního roku dovrší 2 let        0
3. Dítě, jehož sourozenec navštěvuje MŠ a bude i v následujícím školním roce         2
4. Dítě, které je opakovaně u zápisu a nebylo přijato v min. roce        2


Potřebné dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí spolu s potvrzením od lékaře ke stažení zde:
Žádost o přijetí a vyjádření lékaře

Zápis do Mateřské školy – PDF dokument ke stažení zde:
Zápis do MŠ

Pro ostatní cizince se koná „zvláštní zápis“ dne 23. 6. 2022, 10:00 – 16:00 hodin

Zápis do MŠ – PDF dokument ke stažení zde:

Co potřebujete k zápisu:

  • vyplněnou přihlášku dítěte (i od lékaře), rodný list dítěte, povolení k pobytu v ČR, doklad totožnosti zákonného zástupce

Žádost o přijetí spolu s potvrzením lékaře – cizinci ke stažení zde…