Pravidla soužití v naší MŠ

Pravidla soužití v Mateřské škole Láz. Jsou společně vytvořena dětmi a učitelkami, mohou se dle návrhu dětí, učitelek a rodičů doplňovat.

 1. Ve školce NEBĚHÁME, proběhnout se můžeme venku
  (Nechceme ublížit sobě ani ostatním)
 2. Ve školce NEKŘIČÍME.
  (Chráníme zdraví naše i druhých)
 3. MÁME SE RÁDI.
  (Spory řešíme přátelskou domluvou, neubližujeme si a nikdo neubližuje nám)
 4. POMÁHÁME SI.
  (Učíme se samostatnosti a pomáháme si navzájem)
 5. UKLÍZÍME po sobě hračky.
  (Nejprve uklidíme co jsme si půjčili, teprve potom si vezmeme další hračky)
 6. NEKAZÍME druhým hru.
  (Neničíme úmyslně kamarádovi jeho hru, stavbu, nerušíme nikoho při práci)
 7. CHOVÁME se slušně.
  (Nezapomínáme pozdravit, poprosit, poděkovat. Zeptáme se, když si chceme něco půjčit. Nemluvíme hrubě)
 8. NESKÁČEME druhým (dospělým i dětem) do řeči.
  (Mluví vždy jen jeden, necháme druhého vyjádřit se)