Zaměření MŠ

Naše mateřská škola se nachází v malebné obci Láz. Nachází se 10 km od okresního města Příbram a je vstupní branou do Brd. 

 • Naším cílem je co nejvíce využívat krásné přírody v těsné blízkosti mateřské školy.
 • Vedeme děti k pozitivnímu vztahu ke všemu živému, k ochraně přírody, učíme je třídit odpad, pěstovat bylinky a různé druhy zeleniny. 
 • Nechceme dětem předávat teoretické poznatky, ale rozvíjet je aktivně pomocí všech smyslů.
 • Učíme je ctít tradice a být aktivní součástí dění v obci Láz.
 • Realizujeme individualizované vzdělávání s ohledem na vývojová specifika dětí předškolního věku.
 • Velmi si ceníme spolupráce s rodiči, rádi bychom podnikali více společných tvoření, přednášek, akcí, výletů i víkendových pobytů.

 

STIMULAČNÍ PROGRAM MAXÍK

 • V průběhu roku 2021/2022 postupně získaly učitelky certifikát v programu Maxík. Stimulační program je určen pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou. 
 • Nově od září 2022 budou každý den zařazovány stimulační cvičení pro předškoláky.

Cílem těchto cvičení je:

 • nácvik nových pohybových stereotypů (správný úchop, sezení, dýchání, zvládnutí rovnováhy)
 • rozvoj pojmového myšlení a řeči (správná výslovnost, tvoření vět, porozumění slyšeného)
 • rozvoj zrakového rozlišování, vizuomotoriky, audiomotoriky, prostorové orientace, aj.
 • rozvoj grafomotorických dovedností 
 • koncentrace pozornosti

Program je veden tak, aby byla rovnoměrně posilována motorická, grafomotorická a percepční složka. Pro maximální výtěžnost stimulačního programu je důležitá spolupráce s rodiči.