Zaměření MŠ

Naše mateřská škola se nachází v malebné obci Láz. Nachází se 10 km od okresního města Příbram a je vstupní branou do Brd. 

  • Naším cílem je co nejvíce využívat krásné přírody v těsné blízkosti mateřské školy.
  • Vedeme děti k pozitivnímu vztahu ke všemu živému, k ochraně přírody, učíme je třídit odpad, pěstovat bylinky a různé druhy zeleniny. 
  • Nechceme dětem předávat teoretické poznatky, ale rozvíjet je aktivně pomocí všech smyslů.
  • Učíme je ctít tradice a být aktivní součástí dění v obci Láz.
  • Realizujeme individualizované vzdělávání s ohledem na vývojová specifika dětí předškolního věku.
  • Velmi si ceníme spolupráce s rodiči, rádi bychom podnikali více společných tvoření, přednášek, akcí, výletů i víkendových pobytů.