Co je pro nás důležité

  • Ctíme jednotné vedení a jasná pravidla, které dítěti umožňují cítit jistotu a bezpečí.
  • Učíme děti pomáhat si navzájem, rozumět si, odpouštět a neubližovat si.
  • Dbáme na laskavý a individuální přístup k dětem, budujeme vzájemný vztah založený na důvěře.
  • Zaměřujeme se na upevňování správných hygienických, pracovních i společenských návyků.
  • Ve školce nemáme televizi a ani ji nechceme.
  • Raději dětem čteme, vyprávíme příběhy, hrajeme divadlo nebo jdeme na divadelní představení či jiné kulturní akce.
  • Snažíme se poznávat přirozeným způsobem, prostřednictvím všech smyslů, krásnou přírodu v těsné blízkosti mateřské školy.
  • Ve třídě jsou děti od (2) 3 do 6 (7) let, což pomáhá vytvářet rodinné prostředí, děti se učí vzájemné ohleduplnosti. 
  • Sourozenci jsou spolu ve třídě.