GDPR – Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR):

EVERY REGARD s.r.o. Ostrava-Slezská Ostrava, Zámostní 1155/27, PSČ 710 00
IČ: 05460034
datová schránka: 8624hkb
tel.: 318 402 303
Miroslav Kalinský, jednající na základě plné moci
Email: gdpr@everyregard.one
  Tel: +420 607 888 494