Adaptační plán

Vstup do školky je pro dítě velkou změnou v životě. Ditě bylo zvyklé být většinou ve společnosti svých nejbližších a najednou se musí od nich odpoutat. Seznamuje se se svými učitelkami, pro něj cizími lidmi, musí se dělit se o jejich pozornost i o hračky se svými vrstevníky. Toto období může být pro dítě psychicky i fyzicky velmi náročné. Našim cílem je, aby adaptační období v mateřské škole proběhlo úspěšně a dítě mohlo co nejdříve pokračovat v pravidelné celodenní docházce do MŠ.

Nabízíme Vám adaptační aktivity před nástupem do MŠ

 • Den otevřených dveří – uveřejněn vždy před zápisem do MŠ, možnost strávit odpoledne v MŠ i s rodiči, pohrát si, seznámit se s učitelkami.
 • Návštěvy na zahradě MŠ – po předchozí domluvě lze přicházet s nově přijatými dětmi na zahradu MŠ v době pobytu venku, pohrát si s dětmi ze školky, navazovat vztahy s učitelkami.
 • Víkendový pobyt v červnu – společný víkend s rodiči a dětmi, možno přihlásit se a jet i nově nastupující děti s rodiči. Cílem je prohlubování vztahů, poznávání se i mimo budovu MŠ, budování vztahů i mezi rodiči navzájem.
 • Společné seznamovací odpoledne – na konci srpna, těsně před nástupem do MŠ, společně strávené odpoledne na zahradě MŠ, společné opékání vuřtů.

 

Doporučená adaptace – děti mladší 3 let

1.den
První návštěva cca na hodinu (možno spolu s rodičem), kdy se dítě společně
s rodičem seznámí s prostředím školky, programem, režimem, personálem i
ostatními dětmi.

2.den
Další návštěva, již bez rodiče v případě, že dítě neprotestuje, opět cca na hodinu. Pokud samo odmítá, může rodič zůstat ve třídě, pokusí se být spíše v pozadí a informuje dítě o tom, že se bude dívat, jak se mu ve školce líbí.

3.den
Třetí návštěvu by již dítě mělo absolvovat samo, krátkou dobu, max. hodinu, nejdéle do podávání svačiny. I když nechce být bez rodiče, je důležité, že se přesvědčí, že rodič se pro něho brzy vrátí.

4. a 5.den
Další samostatná návštěva dítěte může být až do 10 hod, pokud dítě zvládá…
V následujících dnech délku pobytu prodlužovat případně zkracovat dle kondice dětí.

2. týden
Dopolední docházka, odchod po obědě – 12:30 až 13:00 hod.

Doplňková fáze:
Od třetího týdne, pokud probíhá adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ s odchodem po 15hodině.

Doporučená adaptace – děti starší 3 let

1.týden
1.den v MŠ – maximálně do 10 hodin.
V případě pohodového nástupu bez pláče do konce týdne docházka dítěte nejdéle do oběda, v případě horší adaptace po celý týden docházka dítěte do 10.hod.

2. týden
Dopolední docházka, odchod po obědě – 12:30 až 13:00 hod.

Doplňková fáze:
Od třetího týdne, pokud probíhá adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ s odchodem po 15hodině.

Metody, které uplatňujeme při adaptačním režimu:

Individuální přístup
Každé dítě zvládá situaci jinak a každé potřebuje něco jiného. Učitel musí k dítěti přistupovat s empatií, využívat intuici a vyzkoušet, co na které dítě platí. (Některému dítěti pomůže, když je ponecháno v klidu, jiné potřebuje zapojit do činnosti.)

Předmět z domova
Dítě si do MŠ přinese hračku, knížku, nebo jakýkoliv oblíbený předmět z domova.

Komunikace prostřednictvím maňáska
Při ostychu dítěte v prvních dnech lze využít maňáska nebo hračku jako prostředníka pro navázání kontaktu mezi učitelkou a dítětem.

Rituály
Pravidelné rituály navozují pocit jistoty a bezpečí. (např. zamávat rodičům z okna při odchodu, přivítání s paní učitelkou).

Pravidelný denní režim
Opakující činnosti, které probíhají každý den – ranní kruh, pohybové aktivity, čtení pohádky. Důležité jsou jasně signalizované úseky v organizaci dne a dostatek klidných chvil.

Vhodné činnosti
Zařazení aktivit, které nejsou závislé na vyjadřovacích schopnostech. Tanec, pohybové činnosti, poslech hudby, kreslení, malování aj.

Dobrovolnost
Dítě do ničeho nenutit, pokud se nechce zapojit do činností, nechat ho, ať se jen dívá.

Stejné místo u stolu
Pocit bezpečí můžeme v dítěti podpořit i přidělením stabilního místa u stolu.

Doporučujeme:

 • Pamatovat na zásadu „Netlačit příliš na urychlení adaptace, čím více se snažíte, tím pomalejší bude šance na adaptaci vašeho dítěte.“ Vše chce svůj čas a každé dítě je jiné. Prodlužovat délku pobytu dítěte v MŠ postupně.
 • Rozvrhnout si čas, tak aby dítě necítilo časový stres, aby bylo v novém prostředí uspokojené ve svých hravých a objevitelských potřebách. Po příchodu do MŠ plnit sliby ohledně vyzvedávání dítěte ze školky.
 • Před nástupem do MŠ mluvit s dítětem o tom, co se ve školce dělá, jaké to tam je, jaké ho čekají radosti, ale že se mohou vyskytnout i těžkosti. Prohlédnout si společně fotogalerii MŠ, při nástupu už bude na co navazovat. Vyhnout se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“.
 • Rozloučení s dítětem ve třídě by mělo být milé, ale rozhodné. Pomoci může krátký rituál. Rychlý útěk, ani hodinové scény mezi dveřmi dítěti neprospějí. Paní učitelky jsou připravené s rozloučením pomoci, ale zároveň je potřeba myslet na to, že se musí věnovat i dalším dětem.
 • Neslibovat dítěti odměny za pobyt ve školce. Dítě může vnímat, že školka je něco nepříjemného, za co musí být odměněno. Může také prožívat dvojitý stres z toho, že bude plakat a tím pádem nedostane slíbenou odměnu.
 • První dny v MŠ neuspěchat. Jde nám především o spokojené dítě. U dítěte, které si zvyká pomaleji, je potřeba domluvit s učitelkami na třídě individuální průběh adaptace. Dát dítěti najevo, že rozumíte jeho obavám při nástupu do mateřské školy, ujistit ho, že mu věříte a že vše zvládne, zvýšíte tak jeho sebedůvěru.
 • Vyvarovat se výhružek typu: „Počkej, až budeš muset chodit do školky!“ „Jestli budeš zlobit, půjdeš do školky“
 • Rodiče, povídejte si s dětmi o tom, co budou v MŠ dělat, nemějte obavy, když se zpočátku objeví změna chování – děti se na určitou dobu uzavírají do sebe, hledají své jistoty, které mají z domácího prostředí, může se objevit separační úzkost. 
 • Tento stav, kdy děti více přilnou k mamince, jsou na ní více závislé, pláčou, nebo jsou naopak agresivní, dělají kroky zpět v hygieně, či stolování, v běžných rituálech, mají sníženou schopnost samostatnosti, jsou více pasivní, omezují komunikaci apod. je přechodný. A vždy respektujte doporučení učitelek.