Náš tým

O VAŠE DĚTI SE STARAJÍ:

Ředitelka: Mgr. Kateřina Bysterská

Vystudovala Předškolní pedagogiku na ZČU Plzeň a navazující magisterské studium Pedagogika předškolního věku na UK Praha, které zahrnovalo studium speciální pedagogiky. Od dospělosti ve volném čase pracovala s dětmi – jako vedoucí na dětských táborech, vedla kroužek Royal Rangers. Práce s dětmi ji naplňuje a od dětství byla jejím snem. Praxi v oblasti pedagogiky získala během působení v mateřské škole v Příbrami, kde pracovala od roku 2004. Má bohaté zkušenosti s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Absolvovala mnoho kurzů – např. vodní záchranář, zdravotník zotavovacích akcí (celoživotní), kvalifikační studium pro ředitele škol, stimulační program Maxík a nově trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina. Stará se o webové stránky ve spolupráci s panem Vaněrkou.

Zástupkyně ředitele/učitelka: Dagmar Burianová

Vystudovala obor předškolní a mimoškolní pedagogika na Střední pedagogické škole v Berouně. Svoji pedagogickou praxi začínala v ZŠ Rožmitál p. Tř. jako asistent pedagoga individuální pomocí dítěti se speciálními potřebami. První zkušenost s dětmi však získala v mateřském centru Rozmarýnek. Vedle pedagogické činnosti se ráda věnuje mimoškolním aktivitám, vedla kroužky praktické a výtvarné tvorby, což je její celoživotní hobby. Během své pedagogické činnosti získala obohacující, profesně důležité osvědčení a certifikáty, které využívá při své práci s dětmi – zdravotník zotavovacích akcí, pedagogická podpora matematické a čtenářské pregramotnosti, atd. Také absolvovala několik kurzů např. asistent pedagoga, logopedický asistent, stimulační program Maxík, trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina.

Učitelka: Bc. Kristýna Bysterská

Dokončila vysokoškolské studium Předškolní pedagogiky na ZČU Plzeň. Od dětství se věnovala sportu, zejména plavání a potápění. Práce s dětmi ji velmi baví a naplňuje. První pedagogickou praxi získala již během středoškolského studia, kdy pracovala v dětském hlídacím koutku „Pohádka“, jako trenérka plavání a jako chůva – soukromé hlídání dětí. Je hudebnice,  má ukončený sedmiletý 1. stupeň základního studia hry na klavír. Absolvovala několik kurzů, např. stimulační program Maxík, zdravotník zotavovacích akcí a v prvním roce své praxe také roční kurz „Začínající učitel“.  Pravidelně se účastní mnoha školení zaměřených na předškolní vzdělávání. 

Učitelka: Edita Dubnická, DiS.

Vystudovala jazykové gymnázium. Ovládá několik světových jazyků a po pár letech strávených v zahraničí studiem jazyků a prací v nadnárodnostní společnosti se rozhodla ke studiu předškolní pedagogiky na vyšší odborné škole pedagogické. V MŠ pracuje od r. 2014. Mezi její oblíbené činnosti patří: sport, četba, cestování, tvoření s dětmi a pro děti, pedagogika. Pravidelně navštěvuje kurzy a školení určené pedagogům v předškolním vzdělávání, absolvovala kurz pro logopedické asistenty, seminář o školní zralosti apod. Hraje na kytaru. K dětem přistupuje s úctou a jejím motem je: „…učit není nic jiného než dávat příklad těm, kteří se mají učit“ – Jan Amos Komenský.

Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Panáková

Od roku 1995 pracuje jako samostatná účetní a mzdová účetní.  V roce 2014 se na částečný úvazek stala vedoucí školní jídelny v menší mateřské škole v Příbrami. Od listopadu roku 2016 je zaměstnána na stejné pozici i v Mateřské škole Láz. Zúčastňuje se pravidelně školení o hygienickém minimu i krajských konferencí hromadného stravování. Hlídá spotřební koš a vyváženost jídelníčku a potravin. 

 

Školnice: Jana Bělková

 

Stará se o pořádek ve školce, v případě potřeby pomáhá při práci s dětmi. Svoji kreativitu uplatňuje nejen při péči o školní zahradu, ale zejména na jarmarcích, které pořádáme. Je velmi pracovitá a nápaditá.  V případě potřeby je plnohodnotným zástupem v kuchyni 😊.

Kuchařka: Blanka Burianová

 

V mateřské škole pracuje jako kuchařka již od roku 2008. Zajímá se o zdravý životní styl, připravuje dětem zdravé a chutné jídlo po celý den. Pravidelně absolvuje školení pro získání inspirace a nových trendů v oblasti stravování. Pravidelně zkouší nové, nápadité recepty 😊. 

Asistent pedagoga: Martina Pečená

 

Vystudovala Střední ekonomickou školu a absolvovala kurz Asistent pedagoga. V rámci praxe pracovala se středně mentálně postiženými dětmi. Každoročně působí jako vedoucí na dětském letním táboře, který sama pořádá. Absolvovala zdravotnický kurz. 

Školní asistent: Ilona Bohušová

 

Vystudovala jazykové gymnázium a poté absolvovala kurz asistenta pedagoga. Moc ráda tvoří a pracuje s květinami, věnuje se sportu a tanci. Práce s dětmi ji naplňuje a velice baví.