Náš tým

O VAŠE DĚTI SE STARAJÍ:

Ředitelka: Mgr. Kateřina Bysterská

 

Vystudovala jsem Předškolní pedagogiku na ZČU Plzeň a navazující magisterské studium Pedagogika předškolního věku na UK Praha, které zahrnovalo studium speciální pedagogiky. Od dospělosti jsem ve volném čase pracovala s dětmi – jako vedoucí na dětských táborech, vedla jsem kroužek Royal Rangers. Práce s dětmi mě naplňuje a od dětství byla mým snem. Praxi v oblasti pedagogiky jsem získala během působení v mateřské škole v Příbrami, kde jsem pracovala od roku 2004. Mám bohaté zkušenosti s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Získala jsem certifikát – vodní záchranář, zdravotník zotavovacích akcí (celoživotní), kvalifikační studium pro ředitele škol.  Starám se o webové stránky ve spolupráci s panem Vaněrkou.

Zástupkyně ředitele/učitelka: Dagmar Burianová

 

Vystudovala jsem obor předškolní a mimoškolní pedagogika na Střední pedagogické škole v Berouně. Svoji pedagogickou praxi jsem začínala v ZŠ Rožmitál p. Tř. jako asistent pedagoga individuální pomocí dítěti se speciálními potřebami. První zkušenost s dětmi jsem však získala v mateřském centru Rozmarýnek. Vedle pedagogické činnosti se ráda věnuji mimoškolním aktivitám, vedla jsem kroužky praktické a výtvarné tvorby, což je mé celoživotní hobby. Během své pedagogické činnosti jsem získala obohacující, profesně důležité osvědčení a certifikáty, které využívám při své práci s dětmi – zdravotník zotavovacích akcí, pedagogická podpora matematické a čtenářské pregramotnosti, atd. Také jsem absolvovala několik kurzů např. asistent pedagoga, logopedický asistent.

Učitelka: Bc. Kristýna Bysterská

Dokončila jsem vysokoškolské studium Předškolní pedagogiky na ZČU Plzeň. Od dětství jsem se věnovala sportu, zejména plavání a potápění. Práce s dětmi mě velmi baví a naplňuje. První pedagogickou praxi jsem získala již během středoškolského studia, kdy jsem pracovala v dětském hlídacím koutku „Pohádka“, jako trenérka plavání a jako chůva – soukromé hlídání dětí. Jsem hudebnice,  mám ukončený sedmiletý 1. stupeň základního studia hry na klavír. Získala jsem certifikát v programu Maxík, v prvním roce své praxe jsem absolvovala roční kurz „Začínající učitel“.  Účastním se mnoha kurzů a školení zaměřených na předškolní vzdělávání. 

Učitelka: Edita Dubnická, DiS.

 

Vystudovala jsem jazykové gymnázium. Ovládám několik světových jazyků a po pár letech strávených v zahraničí studiem jazyků a prací v nadnárodnostní společnosti, jsem se rozhodla ke studiu předškolní pedagogiky na vyšší odborné škole pedagogické. V MŠ pracuji od r. 2014. Mezi mé oblíbené činnosti patří: sport, četba, cestování, tvoření s dětmi a pro děti, pedagogika. Pravidelně navštěvuji kurzy a školení určené pedagogům v předškolním vzdělávání, absolvovala jsem kurz pro logopedické asistenty, seminář o školní zralosti apod. Hraji na kytaru. K dětem přistupuji s úctou a mým motem je: „…učit není nic jiného než dávat příklad těm, kteří se mají učit“ – Jan Amos Komenský.

Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Panáková

Od roku 1995 pracuji jako samostatná účetní a mzdová účetní.  V roce 2014 jsem se na částečný úvazek stala vedoucí školní jídelny v menší mateřské škole v Příbrami. Od listopadu roku 2016 jsem zaměstnána ve stejné pozici i v Mateřské škole Láz. Zúčastňuji se pravidelně školení o hygienickém minimu i krajských konferencí hromadného stravování. Mojí zásluhou naše školka velmi dobře hospodaří a můžeme si v rámci rozpočtu dovolit i velmi drahé potraviny. 

Školnice: Jana Bělková

 

Starám se o pořádek ve školce, v případě potřeby pomáhám při práci s dětmi. Svoji kreativitu uplatňuji nejen při péči o školní zahradu, ale zejména na jarmarcích, které pořádáme. Jsem velmi pracovitá a nápaditá.  V případě potřeby jsem plnohodnotným zástupem v kuchyni 😊.

Kuchařka: Blanka Burianová

 

V mateřské škole pracuji jako kuchařka již od roku … Zajímám se o zdravý životní styl, připravuji dětem zdravé a chutné jídlo po celý den. Pravidelně absolvuji školení pro získání inspirace a nových trendů v oblasti stravování. Pravidelně zkouším nové, nápadité recepty 😊.

Asistent pedagoga: Martina Pečená

Vystudovala jsem Střední ekonomickou školu a absolvovala kurz Asistent pedagoga. V rámci praxe jsem pracovala se středně mentálně postiženými dětmi. Každoročně působím jako vedoucí na dětském letním táboře, který sama pořádám. Mám zdravotnický kurz.